Privremeno ustupanje radne snage

Privremeno ustupanje radne snage se odnosi na administrativno upravljanje našim privremeno ustupljenim zaposlenima koji rade u prostorijama javnih institucija i organizacija u skladu sa odredbama Zakona o agencijskom zapošljavanju i u skladu sa uslovima definisanim između obeju strana za sve pozicije različitog senioriteta. Ovom uslugom takođe može biti obuhvaćeno potpuna pokrivenost različitih segmenata kadrovske administracije kao i procesa vezanih za obračune zarada zaposlenih u javnog sektoru, državnim organima, institucijama i agencijama. Potpuna podrška u celokupnim procesima privremenog ustupanja radne snage ogleda se i u mogućnosti prisutnosti Biznis Integrator konsultanta na samoj lokaciji klijenta, kako bi način komunikacije i pronalaženje najboljih rešenja bili optimizovani. Korišćenjem najsavremenijih outsourcing radnih alata trudimo se da obezbedimo najoptimalnije rešenje za naše partnere.