O nama

Biznis Integrator je kompanija osnovana sa ciljem pružanja podrške institucijama i organizacijama iz javnog sektora kod kojih postoji potreba za ustupanje delova poslovnih procesa. Ukoliko poklonite poverenje Biznis Integratoru-u omogućavate svojoj organizaciji da se fokusira na svoje ključne poslovne aktivnosti, odnosno na svoju osnovnu delatnost, i na unapređenje iste, a nama prepuštate sve aktivnosti podrške sa ciljem ostvarivanja maksimalnih poslovnih rezultata.

Naša kompanija posluje sa tri osnovna principa

 

Naš tim profesionalan i vrlo obučen da se prilagodi različitim javnim institucijama, organizacijama, upravama, agencijam, kao i državni organima. Pronalazimo najbolje rešenje za efikasno funkcionisanje procesa, kao i mesta za unapređenje, te usmerenost ka optimizaciji procesa koji su nam povereni.

Korišćenjem naših usluga možete optimizovati troškove koje ste imali za određenje procese, te prepustiti našem profesionalnom timu da u potpunosti upravlja jednim aspektom ukupnog poslovanja.

Biznis Integrator nudi praktična, rešenja po meri, prilagođena specifičnim potrebama javnih organizacija i institucija, kao i državnih organa, te stalnu težnju ka unapređenjima i optimizaciji.