FAQ

Šta znači termin outsourcing ?

Outsourcing je usluga koju u najvećoj meri biraju različita javna preduzeća, državni organi, kao i uprave i agencije, koje kao svoj strateški pravac postavljaju efikasnost, te fokusiranje na osnovnu delatnost, a sve sa krajnjim ciljem odgovaranja na sve zahtevnije korisnike/tržište, a sve veći pritisak na smanjivanje troškova poslovanja. Na ovaj način organizacije manji deo svojih poslovnih procesa prepuštaju eksternom provajderu kome ovo postaje suštinska delatnost, a one nastavljaju da neguju i unapređuju svoje osnovno poslovanje. Outsourcing odlikuje pre svega fleksibilnost, kvalitetna usluga usred većeg fokusa na pojedinačne aktivnosti, ekspertsko posmatranje procesa, rizik prepuštanja unutrašnjih aktivnosti ka spoljašnjem provajderu, ali i potencijalne velike uštede kao rezultat povećanja efikasnosti.

Da li je Biznis Integrator pouzdan partner za outsourcing ?

Na trenutnom razvoju poslovanja u Srbiji, a imajući u vidu u kom pravcu će se organizacije i institucije razvijati u budućnosti, svaka organizacija može outsource-ing postaviti kao deo svoje strategije. Ne postoje razlike u tome da li ste velika javna institucija, organizacija, lokalna uprava, agencija, ili državni organ. Nema potrebe za bojazni u bilo kom smislu, pogotovo imajući u vidu razvoj elektronskog poslovanja, fleksibilnosti po pitanju mesta rada, te globalizaciju.

Šta su prednosti projektnog tima nasuprot internim zaposlenima?

Prednost ustupanja aktivnosti koje prepuštate projektnom timu su posvećenost, fleksibilnost, efikasnost. Tim je u potpunosti posvećen samo tom procesu, sa svim resursima usmerenim na samo jedan cilj – kako isti obavljati i unapređivati. Sa druge strane, tim je fleksibilan, i lako se prilagođava promenama koje mogu nastati zbog kako internih tako i eksternih faktora. (sezonalnost, nagle promene u količinama i sl.)

Šta je pravni osnov za prepuštanje aktivnosti Biznis Integrator-u kao Vašem partneru?

Biznis Integrator, zajedno sa partnerom potpisuje ugovor o uslugama kojim postavlja temelje za dugoročnu saradnju, ili pak projektno angažovanje. Bez obzira na trajanje projekta, kvalitet usluge je na istom, visokom nivou. Ugovor o usluzi se može prilagođavati shodno specifičnostima usluge, i predstavlja pravnu osnovu odnosa između dve institucije.