Assessment

Naša želja je da pružimo javnim organizacijama i institucijama najkvalitetniju i najsveobuhvatniju uslugu iz domena procene u organizacijskom kontekstu. Vođeni tom misijom, kreirali smo portfolio kvalitetnih rešenja koja pružaju informacije o sposobnostima, veštinama, karakteristikama ličnosti, motivaciji, preferencijama, emocionalnoj inteligenciji i svim drugim aspektima koji su bitni u radnom okruženju i mogu se koristiti kako za selekciju novih zaposlenih tako i za prepoznavanje i razvijanje talenata unutar kompanije.